Απόσυρση οχημάτων - ΕΔΟΕ οριστική διαγραφή

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

Η Εταιρεία μας SCARTO είναι επίσημο μέλος της ΕΔΟΕ και μετά από την πολύχρονη εμπειρία μας στην ανακύκλωση – οριστική διαγραφή των οχημάτων, απόσυρση οχημάτων, μπορούμε να σας ενημερώσουμε και να σας εξυπηρετήσουμε σε κάθε ανάγκη σας στην ανακύκλωση και την διαγραφή του κάθε οχήματος σας.

Όλες οι διαδικασίες πραγματοποιούνται από το έμπειρο προσωπικό μας από εσάς χρειαζόμαστε μόνο τα σχετικά έγγραφα.

Η παραλαβή του οχήματος σας πραγματοποιείται από τον δικό μας σύγχρονο και ιδιόκτητο στόλο όπου χειρίζεται από το έμπειρο  προσωπικό μας.

Η διαδικασία της οριστικής διαγραφής του κάθε οχήματος είναι διαφορετική για κάθε όχημα ανάλογα με την νομική ιδιοκτησία.